"Asılılığın psixoloji səbəbləri, yaratmış olduğu fəsadlar və aradan qaldırılması üsulları"

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, PhD Elnur Rüstəmov ARB televiziyasına "Asılılığın psixoloji səbəbləri, yaratmış olduğu fəsadlar və aradan qaldırılması üsulları" haqqında geniş müsahibə vermişdir.

"Asılılıq" sözü latınca "addicere" sözündən götürülmüşdür və "həsr etmək" deməkdir.
Asılılıq — mənfi nəticələrinə baxmayaraq, mükafatlandırıcı stimullara məcburi cəlb olunma ilə xarakterizə olunan beyin pozuntusu halıdır. Aslılıq insanın fiziki, ruhi və sosial həyatına mənfi təsir göstərir, eyni zamanda biopsixososial bir hadisədir. Hal-hazırda insanlar asılılığın bir çox növündən əziyyət çəkir.

Diqqətinə görə ARB TV-ə təşəkkürümüzü bildiririk.
"