12 dekabr ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür

Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür.

Tarixə öz adını əbədi həkk etmiş nadir şəxsiyyətin, qüdrətli siyasi xadimin həyat və fəaliyyəti hər bir Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyinə çevrilmişdir. Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynamışlar. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Heydər Əliyevin həyat yolu yüksək insani-əxlaqi keyfiyyətləri özündə təcəssüm etdirən nümunəvi məktəbdir. Onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər tariximizə intibah, milli tərəqqi, milli oyanış, nəhayət, müstəqil dövlət quruculuğu dövrü kimi daxil olub.


Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən,

Sən oldun bu xalqa ümid və güvən.

Sən oldun dar gündə köməyə yetən,

Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı,

Yazdı tarixlərə ad- sanımızı.

Tanıtdı dünyada varlığımızı,

Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.


Ulu öndərimizi dərin hörmət və ehtiramla anırıq!

"