Elmi tədqiqat qrupunun növbəti görüşü keçirilib

Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmovun rəhbərliyi ilə institutun elmi tədqiqat qrupunun növbəti görüşü keçirilib.

Görüşdə "Yeniyetmələrdə akademik öz-yetərlilik ilə ertələmə və psixoloji rifah arasında əlaqə" mövzusunda aparılan elmi-tədqiqat işi müzakirə edilib.


"