Praktik Psixologiya Kursu (Modul 3)

01.02.2020 tarixində Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin psixoloqu, Nəzəri və Eksperimental Psixologiya şöbəsinin elmi katibi Səbinə Ələkbərova tərəfindən tədris olunan Praktik Psixologiya Kursunun üçüncü modulu baş tutdu.


"