Praktik Psixologiya Kursu (Modul 4)

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin psixoloqu, Nəzəri və Eksperimental Psixologiya şöbəsinin elmi katibi Səbinə Ələkbərova tərəfindən tədris olunan Praktik Psixologiya Kursunun üçüncü modulu 08.02.2020 tarixində baş tutdu."