Ümumi psixologiya kursu (Modul 2)

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin klinik psixoloqu, eyni zamanda Xəzər Universitetinin Psixologiya Departamentinin pedaqoqu Aydan Xasməmmədzadənin 29.10.2019 tarixdə keçirdiyi ÜMUMİ PSİXOLOGİYA KURSU-nun ll modulundan görüntüləri sizə təqdim edirik.


"