Müasir Azərbaycan psixoloqları ictimai birliyi

Psixologiya
Psixodiaqnostika
Məktəb psixoloqu
Layihələr

Üzv axtarışı

Burada siz hazırda üzv olan psixoloqları axtara bilərsiniz

Son xəbərlər

image
Kitab müzakirəsi - Daniel Kahneman, "Sürətli və Yavaş Düşünmək"

Xəbərlər

image
Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası

Xəbərlər

image
İbtidai Sinif Müəllimlərinin II Təhsil Forumu (İSMF)

Xəbərlər

image
Könüllü Fəaliyyət Proqramının üzvləri "Psixologiya Zirvəsi" Beynəlxalq Konfransının təşkilati işlərində fəal iştirakına görə Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olundu

Xəbərlər

image
ADPU-da keçirilən Psixologiya zirvəsi beynəlxalq konfransı başa çatıb

Media

image
“PSİXOLOGİYA ZİRVƏSİ: PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR VƏ YENİ YANAŞMALAR” BEYNƏLXALQ KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR.

Media

image
ADPU-da keçirilən “Psixologiya zirvəsi: problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” beynəlxalq konfransı başa çatıb

Media

image
Psixologiya elminin problemləri və perspektivləri mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

Media

image
ADPU-da “Psixologiya zirvəsi: problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” beynəlxalq konfransı keçirilib

Media

image
Məktəb psixoloqlarının regional konfransı

Media

image
"ÜNSİYYƏT BACARIQLARININ İNKİŞAFI VƏ ÜNSİYYƏT PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI" təlimi

Xəbərlər

image
"PSİXOLOJİ MƏSLƏHƏTƏ GİRİŞ" KURSU (Modul 3)

Xəbərlər

image
10 May - Psixoloqlar gününə həsr olunmuş tədbir

Xəbərlər

image
"Psixoloji pozuntular və terapiya üsulları" təlimi

Xəbərlər

image
Tələbə təcrübə proqramı - Bakı Qızlar Universitetinin tələbələrinin təqdimatları

Psixologiya həftəsi

image
"OBSESSİV-KOMPULSİV POZUNTUNUN YARANMA SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI" təlimi

Xəbərlər

image
"Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəb-ailə birliyi mühüm amil kimi" konfransı

Xəbərlər

image
"PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ PSİXOTERAPEVTİK FƏALİYYƏTƏ GİRİŞİN ƏSASLARI" təlimi

Xəbərlər

image
Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri Elnur Rüstəmov Odlar Yurdu Universitetinin qonağı olub

Xəbərlər

image
Bakı Dövlət Universitetində əmək yarmarkası keçirilib

Xəbərlər

image
NLP Praktik Sertifikat Təlimi - sertifikatların təqdim olunması

Xəbərlər

image
"Abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı" təlimi

Xəbərlər

image
Qazaxıstanın Turan-Astana Universitetinin Pedaqogika və Psixologiya fakültəsində magistr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələrilə görüş

Xəbərlər

image
"HƏYƏCANIN İDARƏ OLUNMA TEXNİKALARI praktik təlimi

Xəbərlər

image
Könüllü Fəaliyyət Proqramı - seçim mərhələsi

Xəbərlər

image
"UŞAQ TƏRBİYƏSİNDƏ MÜKAFATLANDIRMA VƏ CƏZA" praktik təlimi

Xəbərlər

image
“Psixologiya və İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi” forumu

Xəbərlər

image
Məktəb Psixoloqlarının I Ümumrespublika Konfransı haqqında

Media

image
"Psixologiya və Cəmiyyətin İctimai Praktikası" mövzusunda müzakirə

Xəbərlər

image
"İmtahanqabağı həyəcan və stressin aradan qaldırılması yolları" seminarı

Xəbərlər

image
Xocalı soyqırımına həsr edilmiş anım tədbiri

Xəbərlər

image
"QORXU VƏ FOBİYALARIN ARADAN QALDIRILMASINA MÜXTƏLİF PSİXOLOJİ YANAŞMALAR" simpoziumu

Xəbərlər

image
Tələbə təcrübə proqramı -"Obsessiv-kompulsiv pozuntuların diaqnostikası və korreksiyası"

Psixologiya həftəsi

image
Məktəbdə psixoloji xidmət: problemlər, perspektivlər

Xəbərlər

image
Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda muzterapiya konfransı

Media

image
“NEVROTİK POZUNTULARIN DİAQNOSTİKASI VƏ KORREKSİYASI” praktik təlimi

Xəbərlər

image
“İçimizdəki titrəşimlərə… Səslərdən sonsuzluğa” muzterapiya konfransı

Xəbərlər

image
MƏKTƏB PSİXOLOQLARININ I ÜMUMRESPUBLİKA KONFRANSI KEÇİRİLDİ

Media

image
MƏKTƏB PSİXOLOQLARININ I ÜMUMRESPUBLİKA KONFRANSININ İŞTİRAKÇISI OLUB

Media

image
“Məktəb Psixoloqlarının I Ümumrespublika Konfransı”

Xəbərlər

image
“Düşüncələrimizin həyatımıza təsiri” seminarı

Xəbərlər

image
“Tələbə Psixoloqların I Ümumrespublika Konfransı”

Xəbərlər

image
“Uğura gedən yolda pozitiv düşüncənin rolu” təlimi

Xəbərlər

image
“İmtahan qabağı stressin aradan qaldırılması”

Xəbərlər

image
“Somatoform və Diaqnostikasında Çətinlik Yaradan Digər Psixi Pozuntular” təlimi

Xəbərlər

psixologiyainstitutu.az
psixologiyajurnali.az
pcc.az
dushunce.az
psixotest.az
elnurrustamov.az