Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

Tədbirlər

Tələbə psixoloqlarının I Ümumrespublika Konfransı 23.12.2018

Məktəb psixoloqlarının I Ümumrespublika Konfransı 25.01.2019

“İçimizdəki titrəşimlərə, səslərdən sonsuzluğa” adlı Muzterapiya Konfransı 12.02.2019

“Qorxu və fobiyaların aradan qaldırılmasına müxtəlif psixoloji yanaşmalar” mövzusunda Simpozium 23.02.2019

“Psixologiya və insan resurslarının idarə edilməsi” forumu 16.03.2019

“Sağlamlıq Psixologiyası” Konfransı 07.04.2019

“Uşaqlarla gələn gələcək” Elmi-praktik  Konfransı 01.06.2019

“Burn-Out sindromu” mövzusuna həsr olunmuş Simpozium 16.06.2019

“Psixologiya zirvəsi: problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar” Beynəlxalq Konfransı 25-26 iyul 2019

İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş “ Azad ruhun psixologiyası” adlı Elmi-psixoloji Konfrans 23.11.2019

IV könüllü fəaliyyət qrupunun məzun günü keçirilmişdir 01.10.2021

“Zəfər günü”tədbiri keçirilmişdir 11.11.2021

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Mən fikirlər ustadıyam, fəzilətim bir ümmandır” adlı Konfrans 17.12.2021

Milli Məclisdə parlamentin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin təşkilatçılığı ilə “Ailə qanunvericiliyi: ənənəvilik və müasirlik” mövzusunda dinləmə keçirilib 03.03.2022

“İncəsənə truhu oyadır” adlı Elmi-prakriki seminar 12.04.2022

Məktəb psixoloqlarının II Ümumrespublika Konfransı 23-24 aprel 2022

Psixologiya tarixi muzeyi açıldı 27.05.2022

Beynəlxalq Neyropsixologiya Konfranaı keçirildi 24-25 iyun 2022

“Əbdül Əlizadə fenomeni: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” adlı Respublika Elmi-praktik Konfransı 22.10.2022

Ulu Öndər Heydər Əliyev və liderlik fenomeni” mövzusunda Respublika Elmi-nəzəri konfransı 10.05.2023

V, VI, VII könüllü fəaliyyət qruplarının məzun günü keçirilmişdir 15.05.2023

“Psixologiya Zirvəsi II” Konfransı 03-04 iyun 2023

“Qəhramanlarımız üçün yaşıl işıq” sosial görüşü 22, 29 noyabr 2023

“Tələbə Psixoloqların III Ümumrespublika” Konfransı 16.12.2023

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun 5 illik tədbiri 23.12.2023

VIII könüllü fəaliyyət qrupunun məzun günü keçirilmişdir 28.12.2023

Birliyin əsas vəzifələrindən biri psixologiya sahəsində peşəkar psixoloqların hazırlanması və onların ixtisaslarının artırılmasına, eləcə də elmi-tədqiqat işlərinin koordinasiyasına köməklik etməkdir. Psixologiya sahəsində çalışan xarici ölkə alimləri ilə elmi əlaqələrin və elmi informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Psixologiyanın ümumi nəzəriyyələrinin inkişaf etdirilməsi və onun tətbiqi sahələrinin işlənməsini təşkil etmək, psixologiya elminin aktual məsələləri həllinə kömək etmək, psixologiya sahəsində elm-tədqiqat işləri üzrə təcrübə mübadiləsi və elmi araşdırmaların müasir metodlarını tətbiq etmək, psixologiya üzrə elmi-tədqiqat işlərinin koordinasiyasına köməklik etmək, metodikaların, metodik vasitələrin təkmilləşdirilməsi və tətbiqi praktikasına yönəlikli layihələrin hazırlanması və gerçəkləşdirilməsi Birliyin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.