PSİXODİAQNOSTİKA: Proyektiv Metod və Metodikalar" Kursu (Modul 1)

Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və Pedaqoji Psixologiya Kafedrasının müəllimi, Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin psixoloqu Əli Xəlilovun "PSİXODİAQNOSTİKA: Proyektiv Metod və Metodikalar" Kursunun proqramı ilə tədris etdiyi fərdi dərsindən görüntüləri sizə təqdim edirik.
Nəzəri biliklər və praktik texnikalarla zəngin olan dərslərdə siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın: 070 268 27 08 ( mobil/what's App)


"