Ümumi psixologiya kursu (Modul 3)

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin klinik psixoloqu, eyni zamanda Xəzər Universitetinin Psixologiya Departamentinin pedaqoqu Aydan Xasməmmədzadənin 06.11.19 tarixdə tədris etdiyi ÜMUMİ PSİXOLOGİYA KURSU-nun lll modulundan görüntüləri sizə təqdim edirik.


"