Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

5. Kurs: Rasion Emosional & Koqnitiv davranış terapiyası

Kurs Albert Ellis İnstitutu, Rasional Psixologiya İnstitutu və Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.

Ümumilikdə 12 modul olmaqla, 120 saatlıq kurs həm canlı, həm də onlayn şəkildə təşkil olunacaq. Kurs Albert Ellis İnstitutunun direktoru Dr. Kristene Doyle, Rasional Psixologiya İnstitutunun direktoru Dos. Dr. Murat Artıran, Professor Zeynəb Karataş, Dr. Ezgi Ildırım və uzman psixoloq Mehmet Artıran tərəfindən həyata keçirilir.