Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYASI – “Zehni və davranış texnikaları” təliminə qeydiyyat başladı.