Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstututunda “PEP- R psixi inkişaf dəyərləndirməsi” təliminin son dərsi keçirilib.