28 May - Müstəqillik Günü.

28 May - Müstəqillik Günü
Müstəqilliyimiz əbədi olsun!

"