Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu Azərbyacanda psixologiya elminin inkişafına təkan vermək, dünya standartlarına uyğun psixoloji elmi-tədqiqat işləri, yerli psixoloji statistik məlumatların işlənilməsi, elmi psixoloji ekspertizaların təşkili və həyata keçirilməsi, psixologiya sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, cəmiyyətə peşəkar psixoloji xidmətin göstərilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Əsas fəaliyyət sahələri:

  • - Psixologiya sahəsində fundamental, tətbiqi və eksperimantal elmi tədqiqatların aparılması
  • - Peşəkar Kadr Hazırlığı və Sertifikasiya
  • - Beynəqlxalq təlimlər, treninqlər, kurslar, konfrans və simpoziumların təşkili
  • - Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya mərkəzi
  • - Elmi-Psixoloji Ekspertizaların təşkili və keçirilməsi
  • - Elmi Kitabxana və Nəşriyyat


"