Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

4. Tələbə Psixoloqların III ÜMUMRESPUBLİKA Konfransı

Təlimçilər:

 • P.ü.f.d., dos.Məhərrəm Əliyev
 • T.ü.f.d., həkim-psixiatr Gülay Məmmədzadə
 • Uzman-klinik psixoloq
 • Narınc Rüstəmova
 • Psixoloq Mətanət Əliyeva
 • Psixoloq Gülər Məmmədova

Təlim mövzuları:

 • Narahatedici düşüncələrin əsas əlamətləri nələrdir;
 • Düşüncələrin yaranma mexanizmi və təməli;
 • Sağlam və sağlam olmayan hisslər;
 • Düşüncələrimiz və stres arasında əlaqə
 • Narahatlıq verən düşüncələrin aradan qaldırma yolları;
 • İrrasional düşüncə üzərində necə çalışaq;
 • Təşvişin və stresin idarə olunmasının praktik texnikaları.

Workshop mövzuları:

 • Məhkəmə texnikası (vörksop)
 • Rasional alternativ çürütmə