Müasir Azərbaycan Psixoloqları

012-563-00-44

070-268-27-00

4. Tələbə Psixoloqların III ÜMUMRESPUBLİKA Konfransı

Təlimçilər:

  • P.ü.f.d., dos.Məhərrəm Əliyev
  • T.ü.f.d., həkim-psixiatr Gülay Məmmədzadə
  • Uzman-klinik psixoloq
  • Narınc Rüstəmova
  • Psixoloq Mətanət Əliyeva
  • Psixoloq Gülər Məmmədova

Təlim mövzuları:

  • Narahatedici düşüncələrin əsas əlamətləri nələrdir;
  • Düşüncələrin yaranma mexanizmi və təməli;
  • Sağlam və sağlam olmayan hisslər;
  • Düşüncələrimiz və stres arasında əlaqə
  • Narahatlıq verən düşüncələrin aradan qaldırma yolları;
  • İrrasional düşüncə üzərində necə çalışaq;
  • Təşvişin və stresin idarə olunmasının praktik texnikaları.

Workshop mövzuları:

  • Məhkəmə texnikası (vörksop)
  • Rasional alternativ çürütmə